Nosacījumi un Privātuma politika

Privātuma politika
Personas datu apstrādes Pārzinis: SIA Airmed (turpmāk tekstā - AIRMED), registrācijas numurs 40103751711, juridiskā adrese: Rīga, Maskavas iela 322, LV-1063, mājaslapas adrese: www.kvarcalampas.lv.
Privātuma politika sniedz informāciju par to, kā AIRMED vāc, apstrādā, glabā, kopīgo, dzēš un aizsargā Klienta personas datus, tādējādi nodrošinot, ka Klienta personas dati tiek apstrādāti likumīgi, godprātīgi un Klientam pārredzamā veidā. Aktuālā privātuma politikas versija tiek publicēta AIRMED mājas lapā www.kvarcalampas.lv, sadaļā Privātuma politika.
Piemērojamie tiesību akti: Eiropas Parlamenta un padomes Regula Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (2016. gada 27.aprīlis).

AIRMED ir tiesīga apstrādāt šādus personu datus:
Vārds, uzvārds, piegādes adrese, deklarētā adrese, telefona numurs un e-pasta adrese; Komunikācijas dati – e-pasts, vēstule vai cita informācija, kas saistīta ar Klienta komunikāciju ar AIRMED; informācija par Jūsu datoru (IP adresi, ierīces modeli, ekrāna izmēru, interneta pārlūkprogrammu); jebkuru citu informāciju, kuru Jūs vēlaties nosūtīt mums.

Sīkdatņu politika
Mēs izmantojam īslaicīgās (sesiju) un ilgtermiņa (pastāvīgās) sīkdatnes. Sesiju sīkdatnes atļauj mums izsekot Jūsu darbībām viena apmeklējuma sesijas ietvaros, bet tās pēc apmeklējuma netiek saglabātas Jūsu iekārtā. Pastāvīgās sīkdatnes tiek saglabātas Jūsu iekārtā starp sesijām. Mēs tās izmantojam, lai autentificētu Jūs un atcerētos Jūsu iestatījumus.
Lietojam arī trešās puses sīkdatnes, lai nodrošinātu drošu un ērtu mājaslapas darbību, kā arī iekšējās statistikas veidošanas vajadzībām, proti, lai uzzinātu vairāk par apmeklētāja darbībām mājaslapā un analizētu apmeklētāju mājaslapas lietošanas pieredzi.
Šīs sīkdatnes ir obligātas mājaslapas darbībai, taču tiek izmantotas arī neobligātas, kuru izmantošanai Jūs varat nepiekrist. Tādā gadījumā mājaslapā netiks ielādēts kods, kas izsauc šo neobligāto sīkdatņu darbību. Kā neobligātās sīkdatnes mēs izmantojam “Google Analytics” pakalpojumu, kas nosūta datus par lietotāja darbībām uz Google serveriem. Google privātuma politika nepieļauj iesūtīt personu identificējošu informāciju, tādēļ aicinām piekrist šo neobligāto sīkdatņu izmantošanai. Lai iegūtu plašāku informāciju par “Google Analytics” sīkdatnēm, lūdzam skatīt šeit.

Klienta personas datu apstrādes pamats:
Klienta piekrišana – Klients, kā personas datu subjekts, pats dod piekrišanu personas datu vākšanai un apstrādei noteiktiem mērķiem. Klientu pasūtījumu izpilde un darījuma noformēšana – lai AIRMED varētu izpildīt klienta pasūtījumu, tai jāapkopo un jāapstrādā noteikti personas dati, kas tiek savākti pasūtījuma sagatavošanas laikā vai pirms tam. AIRMED leģitīmas intereses – AIRMED ir tiesības apstrādāt Klienta personas datus tādā apjomā, kādā tas ir objektīvi nepieciešams 6.e.-6.g.punktos norādīto darbību veikšanai.

AIRMED apstrādā Klienta personas datus šādā nolūkā:
Piedāvājumu sagatavošanai; Pārdošanas darījumu noformēšanai; Piegādes nodrošināšanai; Klientu informēšanai par jaunumiem un aktuālajiem piedāvājumiem; Klienta sūdzību izskatīšanai saistībā ar pārdotajām precēm vai sniegtajiem pakalpojumiem; Biznesa plānošanai un analītikai;

AIRMED iegūst Klienta personas datus, kad Klients:
Iegādājas produktus vai pakalpojumus AIRMED uzņēmumam, veicot Klienta identifikāciju; Pierakstās jaunumu saņemšanai no AIRMED; Jautā produktu vai pakalpojumu piedāvājumu vai sazinās ar AIRMED saistībā ar sūdzību vai informācijas pieprasīšanu, identificējot Klientu;

Klienta personas datu nodošana trešajām pusēm
Preču piegādei – vārds, uzvārds, e-pasts, telefona nr., piegādes adrese. AIRMED ir pienākums sniegt informāciju par personas datiem tiesībsargājošām iestādēm, tiesai vai citām valsts un pašvaldības iestādēm, ja tas izriet no normatīvajiem aktiem vai attiecīgās iestādes informācijas pieprasījuma. AIRMED izsniegs Klienta personas datus tikai nepieciešamā un pietiekamā apjomā atbilstoši normatīvo aktu prasībām un konkrētās situācijas objektīviem apstākļiem.

Saites uz citām mājaslapām
Lūdzam ņemt vērā, ka mūsu privātuma politika neattiecas uz citām mājaslapām, uz kurām Jūs varat nokļūt caur mūsu mājaslapu.

Personas datu glabāšanas ilgums
AIRMED glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un normatīvo aktu prasībām, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem: kamēr ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats; kamēr AIRMED pastāv juridisks pienākums datus glabāt saskaņā ar normatīvajiem aktiem; kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā AIRMED var realizēt savas leģitīmās intereses.

Datu drošība un datu labošana
Visi klientu personas dati, kas kļuvuši zināmi AIRMED, ir uzskatāmi par konfidenciālu informāciju.
Klientam ir tiesības pamatoti pieprasīt, lai viņa personas dati tiktu papildināti, laboti, kā arī lai personas datu apstrāde tiktu izbeigta vai dati tiktu dzēsti, ja tie ir novecojuši, nepilnīgi vai vairs neatbilst sākotnēji minētajam datu apstrādes nolūkam. Klientam ir tiesības atteikties no jebkādu jaunumu saņemšanas, atrakstoties no jaunumu saņemšanas, noklikšķinot uz epasta saites vai nosūtot informāciju uz epastu: info@kvarcalampas.lv;
AIRMED neuzņemas atbildību par jebkādu nesankcionētu piekļuvi personas datiem un/ vai personas datu zudumu, ja tas nav atkarīgs no AIRMED, piemēram, Klienta vainas un/vai nolaidības dēļ.

pievienots salīdzināšanai
Sarakstā iekļauto produktu skaits:
Salīdzināt Atcelt
+371 22 44 20 22 Uzdot jautājumu